Εκπαίδευση για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας

Πρόσφατα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί η επιχειρηματική ικανότητα και η ολοκληρωμένη ποιότητα όλων των εργαζομένων, η Oupin πραγματοποίησε μια εντατική εκπαίδευση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αυτή η εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας και του επιπέδου εργασίας των συνεργατών, Θέτει μια γερή βάση για τη σταθερή πρόοδο των εργασιών της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

νέα 3

Αυτή η εκπαίδευση,Πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση της δομής και της χρήσης "ρουλεμάν κεντρικού βραχίονα, σφραγίδες, στηρίγματα χαλύβδινων πλακών, μεμβρανών, ελατηρίων αέρα και άλλων προϊόντων, Υιοθετήστε τη μέθοδο εκπαίδευσης που συνδυάζει "θεωρία και περίπτωση", λάβετε υπόψη τη θεωρία και πρακτική λειτουργία και παράγουν προϊόντα αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα.
Εξασφαλίστε αυστηρό έλεγχο ποιότητας και δημιουργήστε έναν «πάροχο υπηρεσιών υποστήριξης βιομηχανικών ανταλλακτικών μιας στάσης».Μέσω της εφαρμογής προτύπων, βελτιστοποιήστε συνεχώς το κόστος, βελτιώστε την ποιότητα, βελτιώστε την αποδοτικότητα, δημιουργήστε αξία για τους πελάτες, συνεισφέρετε στην κοινωνία και εξοικονομείτε πόρους.
Μετά τη διερεύνηση, τη συλλογή και την κατανόηση των αναγκών των πελατών, η Oupin Company ενημερώνει αμέσως τους πελάτες για βασικά είδη δοκιμών, εντοπίζει τους κινδύνους ποιότητας και ασφάλειας, τους καθοδηγεί να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτοελέγχου και αυτοελέγχου και ελέγχει αυστηρά την ποιότητα των εξαγόμενων εμπορευμάτων.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της εταιρείας όπως ο χαμηλός όγκος αποστολής, η υψηλή συχνότητα αποστολής και οι διάσπαρτοι τύποι προϊόντων, η εταιρεία καθοδηγεί την εταιρεία να ταξινομήσει και να συγχωνεύσει παρόμοια προϊόντα και να ενσωματώσει τη δήλωση για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται στο λιμάνι το συντομότερο δυνατό.
Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.Ο ανταγωνισμός των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι ο ανταγωνισμός των «ταλέντων».Με την ταχεία ενημέρωση της γνώσης και της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να καινοτομούν συνεχώς και να εισάγουν νέες τεχνολογίες και νέες ιδέες.Εκπαίδευση

ειδήσεις 4

Αυτή η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί από όλους τους συνεργάτες.Μέσω της εκπαίδευσης έχει ενισχυθεί η επαγγελματική ποιότητα και ικανότητα όλων των συνεργατών.Βελτιώστε αποτελεσματικά την παραγωγική απόδοση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, βελτιώστε την ευαισθητοποίηση της ομάδας και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης


Ώρα δημοσίευσης: 26 Μαΐου 2022